1.7.13

ΟΙ ΠΙΠΤΟΝΤΕΣ ΛΙΘΟΙ ΚΑΙ ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ ΣΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ