23.7.11

Ένα ενδιαφέρων βίντεο σχετικά με την εξάπλωση της Ατλάντειας αδελφότητας και τη δημιουργία των "στρατοπέδων" της αγκάρθα και σαμπάλα - "The Legend of Atlantis - The Secret Brotherhood of Atlantis"