ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΝΩ ΘΑ ΕΠΑΝΑΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.