10.6.11

"Για όσο διάστημα οι διεφθαρμένοι δικαστές αισθάνονται ασφαλείς, θα εξακολουθούν να κάνουν τα "κορόιδα" "

http://hellenicrevenge.blogspot.com/2011/06/15-1330.html