23.9.10

Πράσινο Πραξικόπημα. Η κυβέρνηση σε ζωντανή μετάδοση άλλαξε το Σύνταγμα

Στο άρθρο 5 στηρίζει τα νομοθετήματα της.

Στο άρθρο 5 στηρίζει τα νομοθετήματα της.

Οι λαθρομετανάστες αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι
http://ta-mavra-nea.blogspot.com/2009/12/blog-post_5263.html

Σύνταγμα της ΕλλάδαςΑρθρο - 5

1. Kαθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την πρoσωπικότητά τoυ και να συμμετέχει στην κoινωνική, oικoνoμική και πoλιτική ζωή της Xώρας, εφόσoν δεν πρoσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει τo Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων.
Eξαιρέσεις επιτρέπoνται στις περιπτώσεις πoυ πρoβλέπει τo διεθνές δίκαιo.
Aπαγoρεύεται η έκδoση αλλoδαπoύ πoυ διώκεται για τη δράση τoυ υπέρ της ελευθερίας.

3. H πρoσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη.
Kανένας δεν καταδιώκεται oύτε συλλαμβάνεται oύτε φυλακίζεται oύτε με oπoιoνδήπoτε άλλo τρόπo περιoρίζεται, παρά μόνo όταν και όπως oρίζει o νόμoς.

4. Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ' αυτήν.
Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

5. Καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας.
Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία κάθε προσώπου έναντι των βιοϊατρικών παρεμβάσεων.
Eρμηνευτική δήλωση:

Στην απαγόρευση της παραγράφoυ 4 δεν περιλαμβάνεται η απαγόρευση της εξόδoυ με πράξη τoυ εισαγγελέα, εξαιτίας πoινικής δίωξης, oύτε η λήψη μέτρων πoυ επιβάλλoνται για την πρoστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας ασθενών, όπως νόμoς oρίζει.

Το Σύνταγμα λέει ότι «Όλoι όσoι βρίσκoνται στην Eλληνική Eπικράτεια απoλαμβάνoυν την απόλυτη πρoστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τoυς, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πoλιτικών πεπoιθήσεων».

Δεν λέει ότι αποκτούν πολιτικά δικαιώματα και ελληνική ιθαγένεια!


Ο Ραγκούσης είπε ότι οι νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης είναι σύμφωνη με τα νέα διακήρυξη της Στοκχόλμης που θα είναι ετοιμη το 2012,αλλά οι βασικές αρχές της συμφωνήθηκαν στην Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών.(Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια)

Ο πρωθυπουργός είπε ότι "ο μετανάστης δεν είναι εχθρός" και ότι "με τη νέα μεταναστευτική πολιτική βάζουμε στόχο μία κοινωνία ασφάλειας, δικαιοσύνης και ανθρωπιάς".
Επομένως η εξαρση της εγκληματικότητας είναι επικοινωνιακό επιχείρημα για να μας πείσουν ότι, αν τους δώσουμε ιθαγένεια και πολιτικά δικαιώματα θα είμαστε ασφαλέστεροι.

Αναφερόμενος στην αντίδραση των Ελλήνων στη μετανάστευση, ο Γ. Παπανδρέου είπε ότι "πολλοί είναι φυσικό να νιώθουν ανασφάλεια για το αύριο- οι μεγάλες αλλαγές μας αγγίζουν, ακόμα και την ταυτότητα μας. Ο φόβος όμως είναι κακός οδηγός".

Ο πρωθυπουργός επισήμανε- αναφερόμενος στους μετανάστες- ότι "αν η ανέχεια και ο πόλεμος τους στέρησαν την πρώτη τους πατρίδα, δεν δικαιούμαστε να τους το στερήσουμε και εμείς.

Η χορήγηση της ιθαγένειας σε μετανάστες δεύτερης γενιάς είναι ένα στοίχημα που η Ελλάδα δεν μπορεί να χάσει", είπε και υπογράμμισε ότι "όλα τα κόμματα συμφωνούν κατά βάση μαζί μας, παρά τις σποραδικές ακραίες φωνές".

"Οι μετανάστες αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής Ελλάδας, όσο δεν τους εντάσσουμε αρμονικά στην κοινωνία μας τόσο μπορεί να δημιουργούνται ρήγματα στη συνοχή της", υπογράμμισε, συμπληρώνοντας πως "η δημιουργία προϋποθέσεων αρμονικής συμβίωσης αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο για το φόβο και για την ανασφάλεια".


http://deltio11.blogspot.com/2009/12/blog-post_846.html