ΜΙΣΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ "New York Times" ΜΕ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "Jewish Salonika"

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?sec=travel&res=9802E6DA1339F93AA3575AC0A9679C8B63

Η ΙΔΙΑ ΠΛΑΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΒΡΑΪΚΗΣ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΔΩ:
The Last Days of ..."Jewish Salonica"/"Εβραϊκή Θεσσαλονίκη" [!!!]:
http://www.commentarymagazine.com/viewarticle.cfm/the-last-days-of-jewish-salonica-br-em-what-happened-to-a-450-year-old-civilization-em--1062