ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΟΧΛΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΑΣ Ο ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ

"Το 1930 το γαλλικό αναρχικό περιοδικό Revue Anarchiste δημοσίευσε σε σειρά τευχών μια έρευνα για τις σχέσεις αναρχισμού και Τεκτονισμού. Στην έρευνα παρουσιάστηκαν απόψεις τεκτόνων αναρχικών αλλά και αναρχικών που αντιτίθεντο στον Τεκτονισμό. Αποσπώ ορισμένα από όσα δημοσιεύθηκαν. Έγραφε ο αδελφός Ρενέ Βαλφόρ: ‘Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των δημοκρατών τεκτόνων δεν πιστεύουν στη δυνατότητα δημιουργίας μιας αναρχικής πόλης αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ασυμβίβαστη η τεκτονική ιδιότητα με τον αναρχισμό. Και οι δύο δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ανθρώπινη προσωπικότητα. Οι δημοκρατικές θεωρίες του Τεκτονισμού είναι αντίθετες προς τους εχθρούς της ελευθερίας και όχι σ’ αυτούς που ωθούν την ιδέα της ελευθερίας στα άκρα… Τα τεκτονικά ιδεώδη δεν αντιτίθενται σε ορισμένες μορφές αναρχισμού, ή στην ιδέα της απόλυτης ελευθερίας’."
________________________________________
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΣΟΦΙΚΟ ΙΟΥΔΑΙΟΓΕΝΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΝΑΖΙΣΜΟ, ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ
http://www.theosophycanada.com/fohat_early.htm

ΟΙ ΑΠΟΔΟΜΗΤΕΣ ΕΘΝΩΝ
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_anarchists

____________________________________________

Theosophical Society work under Madame Blavatsky is tied to the origin of
the National Socialist German Workers' Party in the USA, the origin of the
straight-arm salute, and the origin of the swastika's transformation to a
symbol of socialism in the USA. Amazing graphic images that prove the point
are at
http://rexcurry.net/theosophy-madame-blavatsky-theosophical-society.html

While visiting New York (before 1875), Blavatsky met Colonel Henry Steel
Olcott (U.S. army, retired), a writer for the New York Daily Graphic. It was
the beginning of a long association. In 1875 Colonel Olcott and H. P.
Blavatsky organized the Theosophical Society (TS). The Society grew rapidly
and soon after became international.

The Theosophical Society touted the explicit collectivist goal of "universal
brotherhood." The political product was socialism and self-sacrifice to
government by calling it the "greater good."

The TS reveals no knowledge of economics, markets, prices, trade or private
property rights.

Theosophy is similar to other civic, religious or philosophical groups where
followers are easily misled to embrace socialism.

The TS dogma included oddball theories about superior races, superior
humans, sub races, and seven primary root races, including the "Aryan" race,
which Blavatsky described as superior to some other "races" (Cf. H. P.
Blavatsky, The Secret Doctrine 1:642; G. de Purucker, Fundamentals of the
Esoteric Philosophy,. 294-5; also "The Root-Race and Its Sub-Divisions,"
Studies in Occult Philosophy, pp. 35-9).

As early 1875, Blavatsky's famous personal seal employed a swastika symbol
and promoted the swastika throughout the TS (Jinarajadasa, p. 19 with the
heading 'H.P.B.'s Seal in 1875' and The Theosophist, August 1931, p. 645).
The swastika is the top-most symbol of seven symbols, and the swastika is
placed underneath a royal crown and directly atop another central symbol, a
hexagram (six points), with the other six symbols in a circular arrangement
around the six points. Blavatsky's seal also employs alphabetic symbolism in
the form of Blavatsky's initials in the center of the seal.

Guido von List (and his followers such as Lanz von Liebenfels) later took up
some of Blavatsky's ideas and also influenced the National Socialist German
Workers' Party.

The swastika that Blavatsky used is unusual because it is exactly like the
swastika adopted later by the National Socialist German Workers' Party
(NSGWP) : The swastika sits on a point (it is turned 45 degrees to the
horizontal) and the arms point clockwise.

The historian Dr. Rex Curry (author of "Swastika Secrets") showed how that
style of swastika emphasizes the "S" letters for "Socialism," or the
"Superior Socialists" or "Socialist Society."

Although the swastika was an ancient symbol, Professor Rex Curry proved that
it was used later by German National Socialists to represent "S" letters for
their "socialism," as well as an "N" letter overlapping an "S" letter for
"National Socialism."
http://rexcurry.net/socialistequation4.jpg

With a 45 degree turn of his Hakenkreuz, the leader of the NSGWP combined
the swastika with socialism, and merged religion and state. That method had
already been pursued by Blavatsky and the Theosophical Society.
http://rexcurry.net/book1a1contents-swastika.html

It is further proof of Dr. Curry's work that in 1939 (when the National
Socialist German Workers' Party joined as allies with the Union of Soviet
Socialist Republics to invade Poland in a pact to divide up Europe,
spreading WWII), Arundale converted "The Adyar News" into "The Theosophical
World" and he chose a swastika symbol that pointed counterclockwise, and
that swastika symbol also showed Arundale's understanding that the earlier
TS swastika had represented two separate overlapping "S" letters for
"socialism."

During Blavatsky's time in the USA, the swastika became a widely popular
symbol. It was also known as the crooked cross, Hakenkreuz (hooked cross),
twisted cross, etc.

The Oxford English Dictionary (OED) supports Dr. Curry's discovery that the
swastika was used by German National Socialists to symbolize entwined "S"
letters for "socialism."
http://rexcurry.net/swastika-hakenkreuz-oxford-english-dictionary.html

A German occultist revival began in 1884 with the foundation of the German
section of the Theosophical Society under the presidency of Dr. Wilhelm
Hübbe-Schleiden.

In 1902 Dr. Rudolph Steiner became Secretary-General of the German section
of the Theosophical Society. In 1912, he and a group of his followers broke
away from the TS and founded the Anthroposophical Society.

In 1888, Bellamy Clubs (Nationalist Clubs) gained the backing of the
Theosophical Society and its leader, Madam Blavatsky. Theosophists saw in
the Nationalist Movement a practical means to further their "ideal of
universal brotherhood." (see Arthur E. Morgan in his biography, Edward
Bellamy, 1948, pp. 260-75; see also The Key to Theosophy by H. P. Blavatsky,
pp. 44-5. -- K.V.M.]

Nationalist Clubs were inspired by Edward Bellamy and his famous utopian
novel set in the year 2000, "Looking Backward from 2000 to 1887," published
in 1888. It was the third largest bestseller of its time and was known as
the Bible of National Socialism. It appears by title in many of the major
socialist writings of the day. The book was tranlsated into every major
language including German, Russian and Chinese. "Nationalist Clubs" sprang
up in the USA and worldwide to tout the book's ideas. It inspired the
"Nationalist Party" (in the USA). The dogma even influenced socialists in
the countries of the socialist Wholecaust (of which the Holocaust was a
part): 65 million dead under the Union of Soviet Socialist Republics; 49
million under the Peoples' Republic of China; 21 million under the National
Socialist German Workers' Party (NSGWP). It's ideas of self-sacrifice and
altruism were the same ideas that led to the worst loss of life in human
history.

Blavatsky touted the dogma by travelling extensively to Germany, India and
worldwide (The Esoteric World of Madame Blavatsky: Reminiscences and
Impressions by Those Who Knew Her by Daniel H. Caldwell: Chapter 14, Germany
and Return to India 1884-1885; Chapter 15, From India to Italy and Germany,
1885; Chapter 16, Germany 1886). After Bellamy's book "Looking Backward,"
Blavatsky continued to promote Theosophy and National Socialism in Germany
and worldwide.

Edward Bellamy had also spent a year in Germany, learning to speak and write
German and attending lectures and studying German socialism. Edward's
brother Frederick stated that Edward had talked and read about socialism
before Edward went to Germany. Frederick wrote that Edward's letters to him
from Germany were full of German socialism which "he had read and studied
much at home." (see Sylvia E. Bowman's 1958 book The Year 2000).
http://rexcurry.net/bellamy-edward-german-connections.html

In November, 1888, Edward personally made a contract with an interpreter to
translate his book into German (see the biography by Arthur Morgan, p. 65).

In 1891, American advertisements listed German-language editions of
Bellamy's book and stated that the socialist's novel "Lays the foundation of
the Nationalist Movement."
http://rexcurry.net/bellamy-charles-edward1891.pdf

The adverstisements coincide with Edward Bellamy's "Nationalist" magazine,
published by the "Nationalist Educational Association."
http://rexcurry.net/nationalistmagazine.jpg

The German translation not only promoted National Socialism in Germany, it
also promoted National Socialism in America and cultivated those Americans
who later supported the USA's German-American Bund movement that supported
the National Socialist German Workers' Party. The socialist movement in the
USA was dominated by German-Americans.

Edward Bellamy also influenced his cousin Francis Bellamy, famous for the
Pledge of Allegiance. Francis created the Pledge to promote their dogma in
government schools. The Bellamys admired the military and they wanted the
entire economy to ape the military. They called their dogma "military
socialism" and they wanted to create the "industrial army" through
government takeover of all schools.

When the government granted their wish, government schools imposed
segregation by law and taught racism as official policy. It served as a bad
example for three decades before the NSGWP. The practice in the USA even
outlasted the NSGWP by more than 15 years.

The Bellamys were bigots, racists, and xenophobes and they obsessed about
new immigrants coming into the USA. Edward's book "Equality" (1897) shows
his intolerance for individuality and his desire for universal brotherhood
by making everyone the same. The Bellamys wanted government schools to
change everyone into a universal brotherhood where everyone was forced to be
"equal."

Francis Bellamy's early pledge was the origin of the straight-arm salute of
the NSGWP, as discovered by the historian Dr. Rex Curry, author of "Pledge
of Allegiance Secrets." Shocking photos are on the web.
http://rexcurry.net/book1a1contents-pledge.html

People were persecuted for refusing to pledge or to perform the straight-arm
salute to the national flag. That was to the flag of the USA (the stars and
stripes) and of Germany (the swastika flag) as the persecution happened at
the same time.

The National Socialist German Workers' Party clearly patterned itself upon
the National Socialism promoted by socialists in the USA during the three
decades before the NSGWP existed.

Three decades before the National Socialist German Workers' Party existed,
socialists in the USA had promoted National Socialism, the straight-arm
salute, and the modern swastika as an "S" symbol for "socialism."

The USA still follows similar anti libertarian policies promoted by the
Bellamys. Many socialist Bellamy policies caused the USA's big, expensive
and oppressive government and its growing police state. It caused the Great
Socialist Depression (from the Federal Reserve Act of 1913, the Smoot-Hawley
Tariff Act 1930 etc) that persisted and even lasted through U.S. involvement
in WWII. The Pledge still exists along with laws mandating that teachers
lead the robotic chanting every day for twelve years of each child's life
(though the salute was altered). The government still owns and operates
schools, including the same schools that imposed segregation by law and
taught racism as official government policy. That policy even outlasted the
National Socialist German Workers' Party by over 15 years. After segregation
in government's schools ended, the Bellamy legacy caused more police-state
racism of forced busing that destroyed communities and neighborhoods and
deepened hostilities. Those schools still exist. Infants are given social
security numbers (socialist slave numbers) that track and tax them for life.
Government schools demand the numbers for enrollment.

It shows how close the USA moved toward (and is still moving toward)
socialism. Many Americans serve as sad examples of how authoritarian
governments come into existence, grow so large, last so long, and kill so
many. The dogma of socialism is still growing all over the world.