25.6.10

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [!!]

Η ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΩΓΗ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

http://www.metharros.gr/modules/article/view.article.php/59/c8